Mentoring efektywnościowy

Koniec z nudnymi szkoleniami!!!

Szkoleniowa Gra Symulacyjna Strategia i Finanse Firmy

Cykl Kolba

to efektywna metoda szkoleniowa

1. TEORIA – wykład, słuchanie, zapamiętywanie wiedzy teoretycznej

2. DOŚWIADCZENIE – aktywne uczestniczenie w symulacji

3. REFLEKCJA – analiza własnych decyzji biznesowych

4. PRAKTYKA – jak będzie można zastosować to w praktyce

Zobacz film

Klienci o nas:

  • Z satysfakcją potwierdzam raz jeszcze, że zaprezentowane przez Was opracowanie dotyczące analizy sytuacji bieżącej (CPR) naszego przedsiębiorstwa było bardzo kształcące dla naszych pracowników, pozwalające im uzyskać lepszą wizję kierunków skuteczniejszego działania

    Mgr. Marian Oslizło Dyr. Śląskich Zakładów Koncentratów Spożywczych w Wodzisławiu Śląskim
  • Powierzone zlecenie zostało wykonane profesjonalnie, w płaszczyźnie wielowariantowej, w jasny i rzeczowy sposób uzasadniając wartość naszej firmy. Jakość opracowania oraz termin realizacji wskazują na profesjonalizm i duże doświadczenia w realizowanym temacie.

    Stanisława Szumlińska Prezes Zarządu Profil A Sp. z o.o. w Krakowie
  • Wprowadzony prze firmą FINANSETF Sp. z o.o. controllingowy system zarządzania pozwolił nam podejmować trafne decyzje dotyczące zyskowności działów, usprawnił zarządzanie należnościami i pomógł nam poprawić rotację zapasów. Zainteresowanym polecamy firmę FINANSETF Sp. z o.o. do współpracy w niniejszym zakresie.

    Andrzej Goliński Prezes Zarządu Euro-Trade Sp. z o.o. SK w Krakowie