Misja firmy
Będziemy projektować i wdrażać rozwiązania organizacyjne
poprawiające efektywność naszych klientow.

Firma nasza specializuje się w poprawie efektywności procesów biznesowych i zwiększania wartości firmy Klienta poprzez kompetencje i doświadczenie naszych doradców oraz wdrażanie innowacyjnych systemów i narzędzi zarządzania. FINANSETF Sp. z o.o. jest kontynuatorką założonej w 1992 r. firmy doradczej Equilibrium s.c. dziedzicząc jej know-how i podejście do potrzeb Klienta.

 

Oferujemy Państwu usługi w zakresie doradztwa:

Finansowego – strukturyzacja finansowania, określenie źródeł oraz optymalnych poziomów finansowania zewnętrznego oraz pozyskiwanie kapitału.

Gospodarczego – poprawa efektywności procesów biznesowych, systemy zarządzania finansami – controlling, restrukturyzacja, biznes plan, wycena wartości firmy.

Mentoringu i szkoleń – indywidualna praca z menedżerami w zakresie diagnozy i rozwiązywania problemów biznesowych.

Nasz główny doradca

Tomasz Falkowicz

Doradca, trener, mentor z zakresu finansów i strategii firmy, specializuje się w poprawie efektywności procesów biznesowych, wdrażając koncepcje controllingowe w ponad 15 firmach. W swojej ponad 20-letniej działalności doradczej i szkoleniowej przekazuje bogate doświadczenie zaowodowe oraz wiedze zdobytą w ponad 100 projektach. Blisko związany z takimi branżami jak budownictwo, energetyka (OZE), handel hurtowy i detaliczny, przemysł obuwniczy, medyczny czy szkolnictwo wyższe. W działalności trenera wykorzstuje również doświadczenie zdobyte w przemyśle działając jako Dyrektor i Członek Zarządu ds. finansowych przy budowaniu europejskiej pozycji m.in. OKNOPLAST Kraków Sp.  z.o.o. czy EXCELLENT SA Czerpie również inspiracje mentorskie z prac w radach nadzorczych m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding komunalny SA.

Klienci o nas:

  • Z satysfakcją potwierdzam raz jeszcze, że zaprezentowane przez Was opracowanie dotyczące analizy sytuacji bieżącej (CPR) naszego przedsiębiorstwa było bardzo kształcące dla naszych pracowników, pozwalające im uzyskać lepszą wizję kierunków skuteczniejszego działania

    Mgr. Marian Oslizło Dyr. Śląskich Zakładów Koncentratów Spożywczych w Wodzisławiu Śląskim
  • Powierzone zlecenie zostało wykonane profesjonalnie, w płaszczyźnie wielowariantowej, w jasny i rzeczowy sposób uzasadniając wartość naszej firmy. Jakość opracowania oraz termin realizacji wskazują na profesjonalizm i duże doświadczenia w realizowanym temacie.

    Stanisława Szumlińska Prezes Zarządu Profil A Sp. z o.o. w Krakowie
  • Wprowadzony prze firmą FINANSETF Sp. z o.o. controllingowy system zarządzania pozwolił nam podejmować trafne decyzje dotyczące zyskowności działów, usprawnił zarządzanie należnościami i pomógł nam poprawić rotację zapasów. Zainteresowanym polecamy firmę FINANSETF Sp. z o.o. do współpracy w niniejszym zakresie.

    Andrzej Goliński Prezes Zarządu Euro-Trade Sp. z o.o. SK w Krakowie